top of page

Όλα τα βιβλία της σειράς

Anchor 1
Anchor 2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ
ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Τόμος 1.

Μετάφραση, εισαγωγή, επιμέλεια: Παύλος Καλλιγάς

2011, σελ.: 196, τιμή: 20€, ISBN: 978-960-9535-18-2

Οι Κατηγορίαι και το Περί Ερμηνείας είναι οι δύο πρώτες πραγματείες του αριστοτελικού «Οργάνου», της ομάδας δηλαδή των συγγραμμάτων του Αριστοτέλη που θεωρούμε ότι ασχολούνται με την Λογική. Οι Κατηγορίαι είχαν μια ξεχωριστή μοίρα στην αριστοτελική παράδοση, καθώς για αιώνες θεωρήθηκαν το έργο που έπρεπε πρώτα να διαβάσει κανείς για να εισαχθεί στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη. Μελετούν τους όρους και τη συγκρότηση μιας αποφαντικής πρότασης, και εισάγουν τις δέκα αριστοτελικές «κατηγορίες», τους δυνατούς δηλαδή τρόπους ύπαρξης  των όντων (ή τους δυνατούς τρόπους απόδοσης ενός κατηγορήματος σε ένα υποκείμενο). Το Περί Ερμηνείας θεωρείται συνέχεια των Κατηγοριών και μελετά την έννοια της αντίφασης - ειδικότερα τον ρόλο που αυτή κατείχε στο πλαίσιο της διαλεκτικής πρακτικής κατά την κλασσική περίοδο.

Anchor 3
ΦΥΣΙΚΑ

Τόμος 5

Μετάφραση, εισαγωγή, επιμέλεια: Βασίλης Κάλφας

2015, Σελ.: 680, Τιμή 28 ISBN: 978-960-589-003-2

Τα Φυσικά είναι το αριστοτελικό κείμενο που διαβάστηκε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στην ιστορία της σκέψης, το έργο που εξασφάλισε στην αριστοτελική φιλοσοφία την ξεχωριστή της μοίρα. Κατά τον Χάιντεγκερ, τα Φυσικά του Αριστοτέλη είναι το «κρυφό θεμέλιο της Δυτικής Φιλοσοφίας».
Στην αριστοτελική εγκυκλοπαίδεια της γνώσης η επιστήμη που κατέχει την κυρίαρχη θέση είναι χωρίς αμφιβολία η «φυσική», η θεωρητική δηλαδή γνώση των φυσικών όντων και της διαρκούς μεταβολής τους. Αν σκεφτεί κανείς ότι για τον Αριστοτέλη τα μόνα όντα που υπάρχουν είναι οι ατομικές συγκεκριμένες οντότητες, η φυσική μοιάζει να μελετά την ολότητα της ύπαρξης. Τα Φυσικά είναι ένα σύνολο πραγματειών ή μαθημάτων, όπου ο Αριστοτέλης εισάγει μεθοδικά τις βασικές έννοιες με τις οποίες προσεγγίζει τον φυσικό κόσμο: ύλη, τέσσερα αίτια, τελεολογία, κίνηση, άπειρο, τόπος, κενό, χρόνος, συνέχεια, Κινούν Ακίνητο.

ΠΕΡΙ ΓΕΝΕΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΦΘΟΡΑΣ

Τόμος 7

Μετάφραση, εισαγωγή, επιμέλεια: Βασίλης Κάλφας

2011, Σελ.: 238, Τιμή: 20, ISBN: 978-960-9535-07-6

Το Περί γενέσεως και φθοράς είναι η αριστοτελική πραγματεία που μελετά τις μεταβολές των φυσικών σωμάτων στον επίγειο χώρο. Ο Αριστοτέλης εντάσσει το Περί γενέσεως και φθοράς στη «φυσική», σε εκείνον δηλαδή τον κλάδο της θεωρητικής φιλοσοφίας που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των «φύσει όντων» – των όντων που δεν αποτελούν προϊόντα της ανθρώπινης δράσης, αλλά προέρχονται από τη φύση. Πρόθεση του Αριστοτέλη είναι να βάλει τάξη σε μια σειρά φυσικά φαινόμενα, που παρατηρούνται στον χώρο της καθημερινής μας εμπειρίας. Πώς έρχονται σε επαφή τα σώματα μεταξύ τους, πώς επιδρούν το ένα στο άλλο, και πώς αναμειγνύονται; Πώς προκαλείται η ποιοτική αλλαγή ενός σώματος; Πότε ένα σώμα αυξάνεται; Και το κυριότερο: υπάρχει όντως γέννηση και αφανισμός στη φύση, ή έχουν δίκιο οι τελευταίοι Προσωκρατικοί οι οποίοι θεωρούν τη γέννηση και τον θάνατο ανθρώπινη προκατάληψη.

ΜΙΚΡΑ ΦΥΣΙΚΑ

Τόμος 14

Μετάφραση, εισαγωγή, επιμέλεια: Ηλίας Ν. Γεωργούλας

2014, Σελ.: 348, Τιμή: 24, ISBN: 978-960-9535-92-2

Πρόκειται για τη μετάφραση των εξής αριστοτελικών πραγματειών: Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν, Περὶ μνήμης καὶ ἀναμνήσεως, Περὶ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως, Περὶ ἐνυπνίων, Περὶ τῆς καθ’ ὕπνον μαντικῆς, Περὶ μακροβιότητος καὶ βραχυβιότητος, Περὶ νεότητος καὶ γήρως, καὶ ζωῆς καὶ θανάτου, καὶ ἀναπνοῆς. Τα σχόλια περιέχουν κυρίως επεξηγήσεις δύσβατων μεταφραστικά και ερμηνευτικά σημείων, οι οποίες, όπου κρίνεται απαραίτητο, εκκινούν από τις σχετικές προσεγγίσεις των κυριότερων σχολιαστών του έργου. Εκτός από το αρχαίο κείμενο, τη μετάφραση και τα σχόλια, το βιβλίο περιλαμβάνει εισαγωγή, περίληψη της επιχειρηματολογίας κάθε κεφαλαίου, βασική βιβλιογραφία, γλωσσάρι και ευρετήριο ονομάτων και αρχαίων χωρίων.

Anchor 4
ΤΕΧΝΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ

Τόμος 19

Μετάφραση, εισαγωγή, επιμέλεια: Παντελής Μπασάκος

2016, Σελ: 528, Τιμή: 28, ISBN: 978-960-589-025-4

Η Ρητορική είναι κείμενο με πρακτική στόχευση: είναι το εγχειρίδιο του ρήτορα, μέθοδος συγγραφής πολιτικών, δικανικών και επιδεικτικών λόγων. Όμως δεν είναι απλή συσσώρευση συνταγών επιτυχίας. Ο Αριστοτέλης δέχεται πως η ρητορική είναι σύστημα, με αυτάρκεια και μεθοδικότητα, το οποίο μπορεί να διατυπωθεί ως ολοκληρωμένη θεωρία, δηλαδή ως τέχνη, με την αρχαία έννοια του όρου. Η θέση αυτή αναγγέλλεται με το ξεκίνημα του έργου και υποστηρίζεται έμπρακτα, τρόπον τινά, με τον ίδιο το σχεδιασμό και την εκτέλεση της πραγματείας. Η Ρητορική είναι διπλό βιβλίο: εγχειρίδιο και φιλοσοφικό θεώρημα, εν ταυτώ. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου της, δηλαδή από τον 5ο π.χ. αι. έως τώρα, η θεωρία της ρητορικής υπήρξε σημείον αμφιλεγόμενον. Η πρόσληψη της Ρητορικής του Αριστοτέλη, το πώς δηλαδή αυτό το βιβλίο διαβάστηκε και πως αποτιμήθηκε στο πέρασμα του χρόνου, είναι σε μεγάλο βαθμό καθρέφτης αυτών των περιπετειών της ρητορικής θεωρίας. Ο μεσαίωνας την υποτίμησε και την αγνόησε, η Αναγέννηση την ξανά -ανακάλυψε, οι μοντέρνοι την εδόξασαν, αλλά, όπως φαίνεται, για τους λάθος λόγους: η Ρητορική του Αριστοτέλη φιλοδοξεί να είναι η λογική του δημόσιου λόγου, πολιτικού και δικανικού, οι μοντέρνοι είδαν σε αυτήν μια τεχνική της καλλιλογίας ή/και της εξαπάτησης του ακροατή. Αξιοσημείωτο είναι πως, από τα τέλη 20ου αι συντελείται μια ‘ρητορική στροφή’ στις επιστήμες του ανθρώπου και στη φιλοσοφία, όπου ως ρητορική νοείται κυρίως η θεωρία της διαβούλευσης, και όπου η συζήτηση και η έρευνα για τη Ρητορική του Αριστοτέλη κατέχει κεντρική θέση. Η Ρητορική είναι ένα επίκαιρο φιλοσοφικό βιβλίο. 
Η νεοελληνική μετάφραση του αρχαίου κειμένου, η εισαγωγή και η συνολική επιμέλεια του τόμου είναι του Παντελή Μπασάκου, ομότιμου καθηγητή φιλοσοφίας στο Πάντειο πανεπιστήμιο.

Anchor 5
ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Τόμος 21

Μετάφραση, εισαγωγή, επιμέλεια: Χλόη Μπάλλα

Πρόλογος-σχόλια: Robert W. Wallace

2015, Σελ.: 298, τιμή: 24, ISBN: 978-960-589-016-2

 

Η Αθηναίων Πολιτεία είναι η σπουδαιότερη πηγή που διαθέτουμε για την αρχαία δημοκρατία. Τα ιστορικά κεφάλαια του κειμένου περιγράφουν τη διαδρομή που οδήγησε την Αθήνα σε αυτό το επίτευγμα, ενώ το δεύτερο, συστηματικό του μέρος αφορά την καταγραφή των θεσμών της, δίνοντας στον σημερινό αναγνώστη μια αίσθηση της πρωτοποριακής οργάνωσης που χαρακτηρίζει τη δημόσια διοίκηση της πόλης κατά την κλασική εποχή. Πληροφορίες για την οργάνωση του πληθυσμού στους δήμους, για τη διαδικασία εκλογής των διαφόρων αξιωματούχων και για το περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων τους, για τη σύσταση και τις συνεδριάσεις των λαϊκών δικαστηρίων, καθώς και για πολλά άλλα ζητήματα που ρυθμίζονταν με συγκεκριμένο τρόπο από την πολιτεία. 
Όμως εξίσου σημαντική είναι η αξία του κειμένου για την κατανόηση της ερευνητικής μεθόδου του Αριστοτέλη. Η πραγματεία εντάσσεται στο φιλόδοξο πρόγραμμα της καταγραφής 158 πολιτευμάτων που συνέταξε ο ίδιος σε συνεργασία με τους μαθητές του (αποτελώντας και το μοναδικό εκτενές σωζόμενο δείγμα της), εφαρμόζοντας βασικές κατηγορίες της πολιτικής του σκέψης, όπως η θεωρία των πολιτευμάτων ή η σχέση του πολιτεύματος με την ταυτότητα του κυρίαρχου σώματος. 
Η νεοελληνική μετάφραση του αρχαίου κειμένου, η εισαγωγή και η συνολική επιμέλεια του τόμου είναι της Χλόης Μπάλλα, επίκουρης καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιδιαίτερα χρήσιμα για την παρακολούθηση του ιστορικού πλαίσιου είναι τα εισαγωγικά σχόλια που συνέταξε, ειδικά για την παρούσα έκδοση, ο Robert W. Wallace, καθηγητής κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Northwestern των ΗΠΑ, ο οποίος υπογράφει και τον πρόλογο του βιβλίου.

Anchor 6
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΡΑ

Τόμος 2

Υπό έκδοση

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΑ

Τόμος 3

Υπό έκδοση

ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙ ΣΟΦΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Τόμος 4

Υπό έκδοση

ΠΕΡΙ ΟΥΡΑΝΟΥ

Τόμος 6

Υπό έκδοση

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τόμος 8

Υπό έκδοση

ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΙΑΙ Ι

Τόμος 9

Υπό έκδοση

ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΙΑΙ ΙΙ

Τόμος 10

Υπό έκδοση

ΠΕΡΙ ΖΩΩΝ ΜΟΡΙΩΝ
ΠΕΡΙ ΖΩΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
ΠΕΡΙ ΖΩΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ

Τόμος 11

Υπό έκδοση

ΠΕΡΙ ΖΩΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ

Τόμος 12

Υπό έκδοση

ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ

Τόμος 13

Υπό έκδοση

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ

Τόμος 15

Υπό έκδοση

ΗΘΙΚΑ ΕΥΔΗΜΕΙΑ

Τόμος 16

Υπό έκδοση

ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ

Τόμος 17

Υπό έκδοση

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τόμος 18

Υπό έκδοση

ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

Τόμος 20

Υπό έκδοση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

Τόμος 22

Υπό έκδοση

bottom of page